Certificering

TrainingJuni 2014 is de 3e certificeringsnorm voor de periode 2014 – 2017 van kracht geworden. De nieuwe norm luidt een nieuw tijdperk van certificering in en stelt nieuwe eisen aan uw organisatie. Behalve een management review in de vorm van een zelfevaluatie vraagt de nieuwe certificeringsnorm ook om de meerwaarde van lokaal bibliotheekwerk voor leden/bezoekers, samenwerkingspartners en opdrachtgevers aantoonbaar te maken. Daarnaast daagt de nieuwe certificeringsnorm u uit om het cyclisch werken (Plan-Do-Check-Act en Inspireren-Mobiliseren-Waarderen-Reflecteren) structureel in te bedden binnen de dagelijkse gang van zaken.

Certificering is geen doel op zich. Het ontwikkelt het prestatie-en kwaliteitsdenken wat bibliotheken helpt in de ontwikkeling van een inhoudelijk meerjarenperspectief:

  • toekomstbestendige bibliotheken.

BiblioConsult ondersteunt u vanuit deze filosofie.

Hoe werkt het?

Ons Certificeringspakket bestaat uit drie pijlers:

  1. Een certificeringsscan om te beoordelen aan welke eisen uw organisatie voldoet en aan welke eisen u nog moet werken;
  2. Onderzoek naar de tevredenheid van uw klanten, medewerkers, samenwerkingspartners en subsidieverstrekker;
  3. Coördinatie, advisering en begeleiding van het voorbereidingstraject met als resultaat het voldoen aan de certificeringseisen. Wij nemen u het volledige voorbereidingstraject uit handen.

Onze onderzoeken.

Kenmerkend voor onze onderzoeken is dat u naast een handzame schriftelijke rapportage ook een presentatie in PowerPoint ontvangt waarmee u de resultaten beeldend kunt presenteren naar uw achterban. Wij leveren ook een verbeterplan op basis van de onderzoeksresultaten. Het verbeterplan is een certificeringseis en geeft daarnaast invulling aan de verdere ontwikkeling van uw organisatie.

Meer weten? Neem voor meer informatie contact op met een van onze adviseurs ( ) of mail naar info@biblioconsult.nl. U kunt ook het contactformulier invullen dan nemen wij met u contact op.