Effectmeting

EffectmetingAls organisatie met een maatschappelijke functie hebben u en uw stakeholders behoefte om de maatschappelijke waarde van de Bibliotheek vast te stellen. Niet alleen de maatschappelijke waarde in algemene zin, maar ook het effect van uw dienstverlening op burgers staat hierbij centraal. Door middel van een effectmeting wordt de Bibliotheek maatschappelijk gewaardeerd. Deze informatie biedt u strategisch inzicht, alsmede marketing inzicht. U herkent de kansen voor verdere ontwikkeling van de dienstverlening.

Dit is van belang bij het huidig proces van kanteling van het sociale domein. Naast de ontwikkeling van nieuwe dienstverlening zal duidelijk worden welke samenwerkingsverbanden binnen onder meer het sociale domein, het onderwijsveld en commerciÎle bedrijfsleven kunnen gaan ontstaan.

In de huidige roerige tijden zijn er twee duidelijke bewegingen waarneembaar:

  1. De gemeentelijke bezuinigingen;
  2. Het decentralisatieproces van het rijk naar gemeenten;

Weet u al wat uw maatschappelijke waarde is en welke strategie u kiest in het decentralisatieproces van de overheid en welke positie in de kanteling van het sociaal domein?
BiblioConsult kan u ondersteunen in dit proces.

Hoe werkt het?

Met betrekking tot de maatschappelijke waardebepaling hanteert BiblioConsult een tweeledige onderzoeksaanpak om het effect van het bibliotheekwerk binnen het verzorgingsgebied van de Bibliotheek meetbaar te maken.

De maatschappelijke waardebepaling vindt primair plaats met behulp van een kwantitatief onderzoek op basis van een online vragenlijst. Hierbij wordt enerzijds aan bibliotheekleden en bezoekers gevraagd naar het effect van bibliotheekwerk op aspecten als sociale cohesie, maatschappelijke participatie, persoonlijk welbevinden, lezen en leren. Anderzijds wordt de online vragenlijst uitgezet bij politieke stakeholders en (potentiële) maatschappelijke
stakeholders waarmee de bibliotheek contacten onderhoudt. Om de leden en beide soorten stakeholders te kunnen bereiken dient door de bibliotheek een mailadressenlijst aangeleverd te worden.

Ter voorbereiding op het kwantitatieve onderzoek worden interviews afgenomen bij een selectie van leden/bezoekers en politieke/maatschappelijke stakeholders. De resultaten van deze onderzoeksfase dienen niet alleen als input voor de online vragenlijst, maar ook als manier om de resultaten uit het kwantitatief onderzoek te verrijken. Op deze wijze wordt de betrouwbaarheid van de onderzoeksresultaten vergroot.

Wat levert Effectmeting uw organisatie op?

  • informatie over de maatschappelijke waarde van de Bibliotheek
  • informatie over het effect van uw dienstverlening op enerzijds lezen, leren en informeren en anderzijds op sociale cohesie en maatschappelijke participatie
  • concrete handvatten ter verbetering c.q. aanpassing van uw dienstverlening om de maatschappelijke waarde van de Bibliotheek te verhogen
  • een duidelijk verhaal om de maatschappelijke waarde van de Bibliotheek aan uw klanten en maatschappelijke stakeholders aantoonbaar te maken

Meer weten? Neem voor meer informatie contact op met een van onze adviseurs ( ) of mail naar info@biblioconsult.nl. U kunt ook het contactformulier invullen dan nemen wij met u contact op.