Interim- en projectmanagement

De missie van BiblioConsult is het ondersteunen van bibliotheken in het proces zich te ontwikkelen naar een professionele lokale maatschappelijke onderneming.

Vanuit deze missie heeft onze managementaanpak zich ontwikkeld en die staat garant voor het creëren van bouwstenen die de groei van de organisatie stimuleert. Denk hier aan de realisatie van ondernemende medewerkers, een ondernemend klimaat en cultuur, bewustwording van de maatschappelijke kracht van de Bibliotheek en de maatschappelijke impact van van het handelen van de organisatie en de medewerkers.

BiblioConsult biedt de helpende hand bij de invulling van tijdelijke situaties, zoals:

 • Managementpartnerhet waarnemen van een directie- of managementfunctie;
 • het leiding geven aan fusietrajecten;
 • het leiding geven aan complexe projecten;
 • organisatie- en cultuurverandering;
 • samenwerkingstrajecten met andere entiteiten uit het maatschappelijk middenveld en subsidietrajecten.

Onze managers hebben jarenlange ervaring als interim- en projectmanager binnen het maatschappelijk middenveld en de bibliotheekbranche. Zij weten wat het is om te werken met professionals die in een transitieperiode zitten.

De wijze waarop BiblioConsult interim-management invult omvat in essentie drie rollen:

 • Leiderschap.
  • Het realiseren van een missie en visie die breed gedragen wordt en waarvan alle betrokkenen een zelfde beeld hebben;
  • Inspirerend leiderschap op zowel strategisch als operationeel niveau met oog voor de mens en organisatie.
 • Leidinggeven.
  • Coachende wijze van leidinggeven waardoor ontwikkeling van mens en organisatiecultuur beter geborgd zijn;
  • Besluitvaardigheid. Het nemen van besluiten schept duidelijkheid en voorkomt uitstel en frustratie.
 • Veranderingen.
  • Realiseren van duurzame veranderingen door draagvlak en co-productie met medewerkers.

Bovenstaande geldt ook voor ons projectmanagement. Hier is geen hiërarchische verhouding, maar op basis van een duidelijke projectopdracht nemen wij de eindverantwoordelijkheid voor de te behalen resultaten van het project. Ook hier zetten we ons in voor de realisatie van doelstellingen door eigen medewerkers, waardoor de resultaten gedragen worden en beter geborgd.

Meer weten? Neem voor meer informatie contact op met een van onze adviseurs ( ) of mail naar info@biblioconsult.nl. U kunt ook het contactformulier invullen, dan nemen wij met u contact op.