Markt en marketing

De bibliotheekwereld is fors in beweging. Teruglopende leden- en bezoekersaantallen, introductie van de E-books, de bezuinigingen bij gemeenten die leiden tot minder subsidie en de concurrentie van alternatieve bibliotheekorganisaties, etc. maken het noodzakelijk dat bibliotheken de juiste koers vinden. De koers naar toekomstbestendig bibliotheekwerk. 

Er zijn al een aantal acties door de bibliotheekbranche ingezet om het imago en positionering te verbeteren. Denk hier aan de invoering van het retail model en de ontwikkeling van de nationale bibliotheekpas. Maar het gaat (te) langzaam en is onvoldoende afgestemd op de lokale situatie en lokale eindverantwoordelijkheid.

Belangrijk onderdeel van de zoektocht is het kennen van de lokale markt. Welke structuur, behoefte en beweging wordt er gezien in de lokale markt. Welke doelgroepen zijn potentiele klanten voor welke (nieuwe) producten in de bibliotheekbranche? Er moet dus continu informatie verzameld worden over eigenschappen in de markt, die voornamelijk een duurzaam karakter hebben en zich richten op gedragingen, houdingen en motivaties van nader te bepalen doelgroepen en samenwerkingspartners.  Kortom de inrichting van goed markt- en marketingmanagement.

In onze beleving dienen bibliotheken zich niet alleen te bekommeren om de korte termijn behoeften van de klant, maar zeker ook om de lange termijn belangen en de belangen van de maatschappij als geheel. Bibliotheken bepalen de behoeften, verlangens en belangen van de doelmarkten en voorzien hierin vervolgens op een effectievere en efficiëntere wijze dan de concurrenten.

BiblioConsult kan u ondersteunen bij het vormgeven en inrichten van markt- en marketingstrategieën, maar belangrijker nog, wij kunnen direct marketingactiviteiten voor u uitvoeren.

Voorbeelden hiervan zijn het invoeren van winback acties en jaarlijks afhakersonderzoek. Tevens kunnen wij u adviseren / ondersteunen bij het inzetten van een advertentietool voor Facebook en andere Social Media.

Wilt u weten wat we voor uw organisatie kunnen betekenen? Neem dan voor meer informatie contact op met een van onze adviseurs ( ) of mail naar info@biblioconsult.nl. U kunt ook het contactformulier invullen dan nemen wij met u contact op.