Bezuinigingen op cultuur: kaalslag of omslag?

Geschreven op: 21-06-2015

Op 22 juni 2015 organiseerde de Boekmanstichting een symposium over de stand van zaken vermeende kaalslag binnen de cultuursector als gevolg van bezuinigingen van het eerste kabinet Rutte. In een doctoraalscriptie van Ivo Meijer is de vraag beantwoord of de sector daadwerkelijk kapot gemaakt is of dat de beoogde cultuuromslag bereikt is. Voor een samenvatting van de resultaten wordt verwezen naar de website van De Dagelijkse Standaard.

Vanuit de visie van BiblioConsult, waarbij de omslag van sturing op output naar sturing op de maatschappelijke impact en het maatschappelijk effect van het bibliotheekwerk centraal staat, biedt het onderzoek een hoopvolle gedachte voor bibliotheken. Uit het onderzoek valt op dat “de oude generatie van directeuren met artistiek profiel vervangen wordt door directeuren met zakelijke kennis en ervaring”. Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat het zoeken naar maatschappelijk draagvlak hernieuwde aandacht heeft gekregen. Het onderzoek van de maatschappelijke waarde van BiblioConsult is hiervoor het geschikte onderzoek.