BiblioConsult biedt diensten aan in Belgie

Geschreven op: 15-01-2016

BiblioConsult biedt diensten aan in Belgie met onderstaande mailing. Na het succes in Nederland kon dit natuurlijk niet uitblijven.

Onderzoek de maatschappelijke waarde van uw Bibliotheek!

In de huidige periode waarin bibliotheken worden geconfronteerd met bezuinigingen en vragen over het bestaansrecht, is het belangrijk om aan te geven wat uw organisatie maatschappelijk oplevert. Pas dan heeft u een zinvol gesprek met uw opdrachtgever, die eigenlijk vindt dat de bibliotheek wel erg duur is. 

Maar als maatschappelijk ondernemer heeft u nog meer relevante informatie nodig om het ondernemerschap verder vorm te geven. 

BiblioConsult voert onderzoeken uit en adviseert u met als resultaat relevante informatie en adviezen tegen zeer gunstige tarieven. De informatie en de adviezen staan allemaal in het verlengde van de ontwikkeling naar een toekomstbestendige organisatie. 

BiblioConsult is een eigentijdse en onderscheidende organisatie met professionele mensen die allemaal hun sporen hebben verdiend in de bibliotheekbranche en het sociaal-maatschappelijk domein. We weten dus waarover we praten. Met onze eigen kijk op maatschappelijk ondernemen helpen wij u bij de ontwikkeling en professionalisering naar een professionele, ondernemende, lokale en maatschappelijke partner.
Daarbij focussen wij, samen met u, op de toekomstbestendigheid van het bibliotheekwerk. Bij ons is de lokale eindverantwoordelijkheid een belangrijk uitgangspunt voor de uitvoering van onze onderzoeken en adviezen.

BiblioConsult vindt dat alle onderzoeken voor alle bibliotheken haalbaar en betaalbaar moeten zijn. Ons credo is MEER MET MINDER, wat aangeeft dat wij u meer relevante informatie leveren voor minder kosten.

Het onderscheidend vermogen van BiblioConsult is dat wij werken vanuit de visie dat de directe verbinding tussen onderzoek, advisering en begeleiding in de dagelijkse praktijk echt succesvol is. Dit betekent dat BiblioConsult op een andere manier werkt dan de meeste andere adviesbureaus. In de visie van BiblioConsult gaat het bij toekomstbestendig bibliotheekwerk niet alleen om een stabiele financiële situatie. Het gaat ook om de wijze waarop de bibliotheek aantoont welk maatschappelijk effect zij heeft met haar producten en dienstverlening. Het verschil zit in:

 1. Directe praktische toepasbaarheid van onze adviezen.
 2. Integrale (bedrijfskundige) benadering.
 3. Intensieve begeleiding.
 4. Handzame rapportages met beeldende weergave, inclusief verbeter- en veranderplan.
 5. Uitgangspunt is lokale eindverantwoordelijkheid.
 6. Lage prijzen.


BiblioConsult kan u ondersteunen op het gebied van:

 1. Onderzoek naar tevredenheid en behoeften bij klanten, medewerkers en stakeholders.
 2. (Maatschappelijke) effectmeting.
 3. Marktonderzoek en marketingexpertise.
 4. Interim- en projectmanagement.
 5. Training en coaching.
 6. Lage prijzen.


Klik hier als u meer wilt weten of een afspraak wilt maken.