BiblioConsult: hét alternatief voor ondersteuning op het gebied van certificering en onderzoek.

Geschreven op: 20-04-2016

Binnen de bibliotheekbranche worden behoorlijke bezuinigingen doorgevoerd. Dit vindt plaats op zowel gemeentelijk als provinciaal niveau. Eén van de consequenties van de bezuinigingen op provinciaal niveau is dat de Provinciale Service Organisaties de dienstverlening en ondersteuning aan bibliotheken op het gebied van certificering en onderzoek (fors) heeft afgeslankt. Voor de bibliotheken is dit heel jammer omdat hiermee belangrijke ondersteuning (en financiering) van de diensten verloren gaat.

BiblioConsult biedt u een alternatief.

Op het gebied van certificering ondersteunt BiblioConsult u in de voorbereiding van de certificering. We ondersteunen u met het realiseren van de verplichte zelfevaluatie, trainen uw audit team en kunnen alle onderzoeken voor u uitvoeren. Voor de zelfevaluatie biedt BiblioConsult u de mogelijkheid om met een eigen aanpak een eigentijds verhaal over de ontwikkeling van uw organisatie neer te zetten. Dit in plaats van het invullen van het sjabloon dat door de Stichting Certificering beschikbaar is gesteld.

Bij de zelfevaluatie ontzorgen wij u volledig. Wij maken afspraken met u over aan te leveren documenten en maken een planning voor de noodzakelijke interviews. Op basis hiervan schrijven wij UW verhaal. Dit verhaal kunt u goed gebruiken bij interne en externe communicatie.

Op het terrein van onderzoek is BiblioConsult marktleider bij het onderzoeken van de maatschappelijke waarde en het maatschappelijk effect van uw Bibliotheek. Met ons onderzoek kunt u aantonen dat het bibliotheekwerk ook maatschappelijk oplevert en niet alleen geld kost. Op basis van deze objectieve informatie kunt u aantonen wat het effect van uw Bibliotheek is op gemeentelijke thema’s als sociale cohesie, maatschappelijke participatie en laaggeletterdheid.

Tevens kunt u bij ons terecht voor de onderzoeken naar:

•          klanttevredenheid

•          medewerkerstevredenheid

•          partnertevredenheid

•          tevredenheid subsidieverstrekker

•          tevredenheid vrijwilligers

•          marketingonderzoek

•          veranderbereidheidonderzoek

Naast kwalitatief goed onderzoek met handzame rapportages biedt BiblioConsult u ook een uiterst aantrekkelijke prijs.

Klik hier voor meer informatie of een afspraak