Bijeenkomst: De maatschappelijke waarde van bibliotheekwerk, 1 februari 2016

Geschreven op: 04-12-2015

Datum: maandag 1 februari 2016

Locatie: de Bibliotheek Z-O-U-T, locatie Allemanswaard in Amerongen

Tijd: 10.00 – 13.30 uur


Achtergrond
In de visie van Biblioconsult gaat het bij toekomstbestendig bibliotheekwerk niet alleen om een stabiele financiële situatie. Het gaat ook om de wijze waarop de bibliotheek aantoont welk maatschappelijk effect zij heeft met haar producten en dienstverlening.

Doel van de bijeenkomst
Deze bijeenkomst is bedoeld voor directeuren en managers van bibliotheken en hun beleidsambtenaren bij gemeentelijke opdrachtgevers. Na afloop heeft u handvatten om meer werk te maken van de wensen en behoeften binnen de lokale samenleving.

Onderwerpen
Tijdens de bijeenkomst krijgt u antwoord op de volgende vragen:
-  Hoe kan het maatschappelijk effect van bibliotheekwerk gemeten worden?
-  Wat levert een maatschappelijke waardebepaling op voor bibliotheek en gemeente? 
-  Op welke manier kunt u een goede verbinding leggen tussen maatschappelijke stakeholders en uw bibliotheek?
-  Welke goede voorbeelden inspireren en leren?
-  Op welke wijze kan de Monitor Sociaal Domein van het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten u helpen?

Programma

09.30 uur              Inloop met koffie/thee

 

10.00 uur              Onderzoek naar maatschappelijk effect door Math Göbbels, senior onderzoeker/adviseur BiblioConsult

Math Göbbels presenteert de stand van zaken op het gebied van onderzoek naar maatschappelijk effect en de visie van BiblioConsult daarop. Daarnaast toont hij opmerkelijke resultaten van onderzoek bij bibliotheken.

 

10.30 uur              Maatschappelijk beleid in de praktijk van een bibliotheek door Mariet Wolterbeek, directeur Bibliotheek Z-O-U-T         

Mariet Wolterbeek laat zien op welke wijze de resultaten van onderzoek naar het maatschappelijk effect ondersteunend zijn geweest voor de doorontwikkeling van beleid en praktijk voor specifieke doelgroepen van Z-O-U-T .

11.00 uur              Korte pauze

 

11.15 uur              Maatschappelijk impactsturing bij een gemeente door Erika Spil, wethouder op het gebied van herstructurering Sociaal Domein bij de gemeente De Ronde Venen

Erika Spil verhaalt over het proces dat geleid heeft tot sturing op maatschappelijke impact. Daarnaast toont zij aan op welke wijze een maatschappelijke effectmeting daaraan heeft bijgedragen.

 

11.45 uur              Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein door Hein Leemans, zelfstandig onderzoeker Bureau Leemans en docent onderzoek Avans+ en Hogeschool Rotterdam

In deze presentatie wordt een visie gegeven op de recent ontwikkelde Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein van het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING). Naast een toelichting op de inhoud van de monitor wordt de praktische toepasbaarheid voor bibliotheken en gemeenten uitgewerkt.

 

12.30 uur              Dialoog en lunch

 

13.30 uur              Einde

 

Inschrijving

U kunt zich inschrijven door te reageren via ons contactformulier. Voor uw deelname bent u een bedrag van € 195,- exclusief BTW verschuldigd; u ontvangt hiervoor een factuur. Als u niet in de gelegenheid bent om zelf te komen, dan mag u een collega of een andere persoon laten komen. Na inschrijving ontvangt u een routebeschrijving.