Bijeenkomst: Certificering als middel voor toekomstbestendig bibliotheekwerk (27-10-2015)

Geschreven op: 16-09-2015

DOWNLOAD PRESENTATIE GUIDO DE GANS

Datum:
Dinsdag 27 oktober 2015

Plaats: Openbare Bibliotheek Amsterdam

Tijd: 10.00 – 13.00 uur

Achtergrond
Certificering wordt vaak gezien als iets dat moet en daardoor bovenop het bestaande werk komt. Vanuit de visie van Biblioconsult kan certificering, mits goed ingezet, een krachtig hulpmiddel zijn voor het realiseren van toekomstbestendig bibliotheekwerk.

Doel van de bijeenkomst
Deze bijeenkomst is bedoeld voor directeuren, managers en kwaliteitsfunctionarissen die meer willen halen uit certificering. Niet alleen functionarissen uit de bibliotheeksector zijn welkom, maar ook vertegenwoordigers uit andere culturele sectoren. Na afloop heeft u handvatten om de certificering voor u te laten werken.

Onderwerpen
Tijdens de bijeenkomst krijgt u antwoord op de volgende vragen:
-  Hoe is het gesteld met de certificeringsinspanningen bij bibliotheken en wat valt daaruit te leren?
-  Op welke wijze kunnen bibliotheken en instellingen voor cultuureducatie en amateurkunst leren van elkaars certificeringstrajecten?
-  Hoe kunt u meer uit de zelfevaluatie halen zonder bureaucratische ballast?
-  Wanneer is een organisatie toekomstbestendig?
-  Op welke wijze kunt u de transformatie naar toekomstbestendigheid realiseren?  

Programma
09.30 uur Inloop met koffie/thee

10.00 uur Stand van zaken 3e certificeringsronde door Frank Schrijvershof, directeur Stichting Certificering Openbare Bibliotheken. Frank Schrijvershof presenteert de eerste ervaringen met de 3e certificeringsronde. Tevens laat hij zien welke aspecten van de certificeringsnorm voor openbare bibliotheken problematisch zijn en geeft hij een inzicht in de adviezen van auditoren om deze aspecten te verbeteren. 

10.30 uur De waarde van certificering    door Willem G. van Raaijen, senior adviseur/partner en lead auditor Hobéon. Willem van Raaijen presenteert het Kwaliteitskader Cultuureducatie en Amateurkunst. Tevens maakt hij een vergelijking met de certificeringsnorm in de bibliotheeksector en laat zien hoe beide sectoren van elkaar kunnen leren. 

11.00 uur Pauze

11.30 uur Zelfevaluatie als instrument voor toekomstbestendige verandering door Math Göbbels, senior onderzoeker/adviseur Biblioconsult. Math Göbbels presenteert zijn visie op de huidige certificeringsaanpak en laat zien hoe bibliotheken denken over hun toekomstbestendigheid. Daarnaast laat hij een aanpak zien waarbij de verplichte zelfevaluatie ondersteuning kan bieden voor toekomstbestendige verandering. 

12.00 uur Toekomstbestendigheid vanuit een financieel perspectief door Guido de Gans, manager bedrijfsvoering Openbare Bibliotheek Rivierenland. Guido de Gans laat op basis van voorbeelden uit de praktijk zien hoe een bibliotheek vanuit haar dagelijkse bedrijfsvoering op eenvoudige wijze kan transformeren tot een organisatie die financieel toekomstbestendig is. Tevens schetst hij de randvoorwaarden waaraan deze vorm van toekomstbestendigheid moet voldoen. 

12.30 uur Dialoog en lunch

13.00 uur Einde

Inschrijving
U kunt zich inschrijven door te reageren via ons contactformulier. Voor uw deelname bent u een bedrag van € 95,- verschuldigd; u ontvangt hiervoor een factuur. Als u niet in de gelegenheid bent om zelf te komen, dan mag u een collega of een andere persoon laten komen. Na inschrijving ontvangt u een routebeschrijving.