Het aanbod voor betaalbare en kwalitatieve onderzoeken van BiblioConsult

Geschreven op: 26-01-2016

Meten is weten !

Voor u als organisatie is het van groot belang dat u relevante informatie verzamelt om u te ontwikkelen tot een toekomstbestendige organisatie. Informatie over (maatschappelijke) doelstellingen, marketinginformatie, marktinformatie, enzovoort is nodig om uw organisatie effectief en efficient in te richten en om te kunnen sturen.

Onze onderzoeken leveren hiervoor de juiste informatie. Uitgangspunt voor onze onderzoeken is de lokale eindverantwoordelijkheid, maar het onderscheidend vermogen treft u verderop in dit document aan.

Visie BiblioConsult
BiblioConsult gelooft in de maatschappelijke meerwaarde als basis voor de toekomstbestendigheid van organisaties binnen en buiten de cultureel-maatschappelijke sector. Onderzoek is hierbij van groot belang, al is het maar om meningen te scheiden van objectief meetbare feiten. In de visie van BiblioConsult heeft onderzoek vooral zin als het leesbaar is en bijbehorend advies concrete en praktische ondersteuning biedt bij de follow-up van onderzoeksbevindingen.

Ons credo is MEER MET MINDER
Kenmerkend voor onze onderzoeken zijn:

 • Relevante vraagstelling.
 • Minder traditionele vraagstelling en meer innovatieve.
 • Handzame rapportages zonder overbodige (wetenschappelijke) ballast.
 • Beeldbepalende tabellen en figuren.
 • Conclusies en aanbevelingen die aansluiten bij de doorontwikkeling naar een toekomstbestendige bibliotheek.
 • Een powerpointpresentatie voor intern en extern gebruik.
 • Een verbeterplan.

Onze prijzen worden door onze klanten als zeer aantrekkelijk bestempeld.

Ons aanbod bestaat primair twee soorten onderzoek, te weten:

Onderzoek naar de tevredenheid en behoeften van:

 • Klanten;
  Hierin is opgenomen een eerste doorkijk naar de maatschappelijke waardering door klanten.
 • Medewerkers en vrijwilligers;
  Hierin is opgenomen een eerste doorkijk naar de veranderbereidheid van de medewerkers.
 • Maatschappelijke stakeholders en lokale samenwerkingspartners;
  Hierin is opgenomen een eerste doorkijk naar uitbreidingsmogelijkheden voor samenwerking.
 • Gemeentelijke opdrachtgevers:
  Hieruit blijkt naast de waardering de politieke beoordeling en waardering van het bibliotheekwerk.

Onderzoek naar het maatschappelijk effect van de bibliotheek op de volgende thema's:

 • Sociale cohesie en maatschappelijke participatie.
 • Zelfredzaamheid en eenzaamheid.
 • Lezen, leesplezier en laaggeletterdheid.
 • Mediawijsheid.
 • Kunst- en cultuurbeleving.

De onderzoeken zijn in het kader van de landelijke certificering verplicht en dat zijn dus terugkerende kosten. Om de onderzoeken haalbaar te maken bieden wij naast de losse onderzoeken ook 4 jarige abonnementen aan. Met dit product bespaart u nog meer op onderzoekskosten en heeft u een gespreide betaling. De hoogte van de prijs hangt af van de samenstelling van onderzoeken.

In het kader van de landelijke certificering ondersteunt BiblioConsult bibliotheken ook bij de verplichte zelfevaluatie. U kunt ook hiernaar vragen.

Klik hier (doorverwijzing naar onderzoekspagina op de website) als u meer wilt weten of een afspraak wilt maken.