Het effect van Boekstart

Geschreven op: 11-04-2016

Velen wisten al dat Boekstart een goed product was. Maar als onderdeel van een maatschappelijke waardebepaling bij een Bibliotheek is door BiblioConsult onderzoek gedaan naar de effecten van Boekstart. Uit het onderzoek kwam naar voren dat 59% het boekstartkoffertje als zeer leuk en door 38% als leuk wordt ervaren. Maar belangrijker is wat heet maatschappelijk effect is van Boekstart. Zie de tabel hieronder.

Uit bovenstaande blijkt dat ouders in 69,7% van de gevallen vaker met hun kind naar de Bibliotheek gaan om boekjes te lenen. In 57,5% zijn ouders met hun kind meer gaan lezen of zijn ouders meer gaan voorlezen. Ook geeft 52,2% van de Boekstartouders aan dat ze zich bewust zijn geworden van het belang van lezen voor hun kind. In bijna 50% van de gevallen is hun kind meer geïnteresseerd of heeft meer plezier in (voor)lezen.

Ook is onderzocht hoeveel % van de aangeschreven ouders het boekstartkoffertje heeft opgehaald. Dit kan veel beter!

Wilt u meer weten over het onderzoek, ga dan naar het contactformulier.