Het roer kan dus echt om ! CDA/PvdA Drenthe: Bezuinigingen bibliotheken ongedaan maken

Geschreven op: 15-07-2016

De bezuinigingen op het bibliotheekwerk in Drenthe moeten ongedaan gemaakt worden, vinden PvdA en CDA in het provinciebestuur.

De twee fracties in het provinciebestuur dienen hiertoe vandaag een motie in bij de behandeling van de voorjaarsnota.

Zij vinden dat de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de bibliotheekfuncties behouden moet blijven voor alle Drenten, met name in niet-stedelijke gebieden.

De nieuwe verdeling van het provinciale geld heeft nadelige gevolgen voor de kleinere gemeenten in Drenthe. De motie moet ervoor zorgen dat deze kleine gemeenten alsnog worden gecompenseerd.

De bibliotheek is belangrijk wapen in de strijd tegen laaggeletterdheid. Daarnaast worden in de leeszaal digitale vaardigheden op een toegankelijke manier bijgespijkerd, vinden de fracties.

De fracties van de ChristenUnie, VVD, SP, 50Plus en GroenLinks hebben al aangegeven de motie te zullen ondersteunen.