Rectificatie nieuwsbrief juni 2017 Monitor 2.0

Geschreven op: 14-07-2017

 

Als onderdeel van onze nieuwsbrief van juni 2017 was een nieuwsbericht over Monitor 2.0 verspreid. Dit heeft bij een aantal partijen het beeld gecreëerd dat er sprake zou zijn van een nieuwe Monitor de Bibliotheek op school, door gebruikers vaak de Monitor genoemd. Dit is niet het geval. Het door Kunst van Lezen (Stichting Lezen/de KB) ontwikkelde meetinstrument voor primair onderwijs wordt landelijk ingezet door Bibliotheken om scholen te ondersteunen bij hun beleid inzake leesbevordering en informatievaardigheden: http://pro.debibliotheekopschool.nl/monitor.html

BiblioConsult betreurt dat dit misverstand is ontstaan en benadrukt dat het bericht alleen bedoeld was om kennis te delen over een project dat BiblioConsult heeft uitgevoerd voor één van haar klanten. BiblioConsult benadrukt ook dat er momenteel geen sprake is van een nieuw product. Het product-in-ontwikkeling dient zich namelijk nog eerst in de praktijk te bewijzen. BiblioConsult wil met dit bericht de ontstane beeldvorming nadrukkelijk rectificeren.