Seminar "certificering als middel voor toekomstbestendig bibliotheekwerk 12-04-2016"

Geschreven op: 23-02-2016

Datum: Dinsdag 12 april 2016

Plaats: Castellum Hoge Woerd, Leidsche Rijn Utrecht

Tijd: 10.00 – 13.30 uur

Achtergrond

Certificering wordt vaak gezien als iets dat moet en daardoor bovenop het bestaande werk komt. Vanuit de visie van BiblioConsult kan certificering, mits goed ingezet, een krachtig hulpmiddel zijn voor het realiseren van toekomstbestendig bibliotheekwerk.

Doel van de bijeenkomst

Deze bijeenkomst is bedoeld voor directeuren, managers en kwaliteitsfunctionarissen die meer willen halen uit certificering. Niet alleen functionarissen uit de bibliotheeksector zijn welkom, maar ook vertegenwoordigers uit andere culturele sectoren. Na afloop heeft u handvatten om de certificering voor u te laten werken.

Onderwerpen

Tijdens de bijeenkomst krijgt u antwoord op de volgende vragen:

  • Hoe is het gesteld met de certificeringsinspanningen bij bibliotheken en wat valt daaruit te leren?
  • Op welke wijze kunnen bibliotheken en instellingen voor cultuureducatie en amateurkunst leren van elkaars certificeringstrajecten?
  • Hoe kunt u meer uit de zelfevaluatie halen zonder bureaucratische ballast?
  • Wanneer is een organisatie toekomstbestendig?
  • Op welke wijze kunt u de transformatie naar toekomstbestendigheid realiseren?

Programma

09.30 uur    Inloop met koffie/thee

10.00 uur    Stand van zaken 3e certificeringsronde

Door Frank Schrijvershof, directeur Stichting Certificering Openbare Bibliotheken

Frank Schrijvershof presenteert de ervaringen met de 3e certificeringsronde. Tevens laat hij zien welke aspecten van de certificeringsnorm voor openbare bibliotheken problematisch zijn en geeft hij een inzicht in de adviezen van auditoren om deze aspecten te verbeteren.

10.30 uur    Zelfevaluatie als instrument voor toekomstbestendige verandering

Door Math Göbbels, senior onderzoeker/adviseur BiblioConsult

Math Göbbels presenteert zijn visie op de huidige certificeringsaanpak en laat zien hoe bibliotheken denken over hun toekomstbestendigheid. Daarnaast laat hij een aanpak zien waarbij de verplichte zelfevaluatie ondersteuning kan bieden voor toekomstbestendige verandering.

11.00 uur    Pauze

11.15 uur    Certificering als basis voor toekomstbestendig cultuurwerk

Interview met Otto Berg, directeur a.i. Kunstbedrijf Arnhem

Otto Berg gaat met u in gesprek over de rol van certificering in een situatie waarbij bibliotheken steeds meer samenwerken met cultuurinstellingen en andere lokale partners in het maatschappelijk middenveld. Op basis van de huidige ontwikkelingen schetst hij het belang van maatschappelijk ondernemerschap en hoe verbinding hierbij een duurzame bijdrage kan leveren aan de lokale samenleving. Tenslotte ontvouwt hij zijn visie op hoe certificering eruit kan zien bij het aantoonbaar maken van maatschappelijk ondernemerschap.

12.00 uur    Toekomstbestendigheid vanuit een financieel perspectief

Door Guido de Gans, manager bedrijfsvoering Openbare Bibliotheek Rivierenland

Guido de Gans laat op basis van voorbeelden uit de praktijk zien hoe een bibliotheek vanuit haar dagelijkse bedrijfsvoering op eenvoudige wijze kan transformeren tot een organisatie die financieel toekomstbestendig is. Tevens schetst hij de randvoorwaarden waaraan deze vorm van toekomstbestendigheid moet voldoen.

12.30 uur    Dialoog en lunch

13.30 uur    Einde

Inschrijving

U kunt zich inschrijven door te reageren via ons contactformulier.

Voor uw deelname bent u een bedrag van € 165,- (excl. BTW) verschuldigd; u ontvangt hiervoor een factuur. Als u niet in de gelegenheid bent om zelf te komen, dan mag u een collega of een ander persoon laten komen. Na inschrijving ontvangt u een bevestiging en routebeschrijving.