Seminar Markt en Marketing binnen bibliotheken 29 november 2016 in Rotterdam

Geschreven op: 12-10-2016

Seminar Markt en Marketing binnen Bibliotheken, wordt succesvol!

Datum: Dinsdag 29 november 2016
Plaats: Bibliotheek Rotterdam
Tijd: 10.00 – 13.30 uur
 

Dit seminar zou oorspronkelijk plaatsvinden op 18 oktober. In verband met de herfstvakantie hebben we veelvuldig het verzoek gekregen het seminar door te schuiven.

Achtergrond
In het proces van ontwikkeling van toekomstbestendige Bibliotheken is goede markt- en marketinginformatie iets wat niet mag ontbreken. Binnen de bibliotheekbranche zijn er al verschillende initiatieven rondom marketing. Veel besproken onderwerpen zijn retail en de nationale bibliotheekpas. Deze uniformering van uitstraling en diensten zijn goede bijdragen. Maar volgens BiblioConsult is er meer nodig. Wat te doen met de kennis die we hebben en opdoen over onze bestaande, voormalige en toekomstige klanten? Welke marketingacties werken wel en niet? Hoe kunnen nieuwe leden gewonnen en voormalige klanten teruggewonnen worden? 

Doel van de bijeenkomst
Het doel van de bijeenkomst is om u wegwijs te maken in de brede diversiteit aan marketingonderzoek binnen de bibliotheeksector en wat u daar praktisch mee kunt doen. Daarnaast krijgt u door middel van aansprekende voorbeelden te horen wat wel en wat niet werkt en wat er komt kijken bij het opzetten van marketingcampagnes. Ook geeft het seminar inzicht in de mogelijkheden van marketing die direct zijn toe te passen in de praktijk. Zo wordt de customer journey (de klantreis) uitgebreid toegelicht en leert u hiermee inzicht te krijgen in de specifieke problematiek van teruglopende ledenaantallen en ziet u het verband om uw stakeholders optimaal en juist te informeren.

Doelgroepen voor de bijeenkomst
Deze bijeenkomst is bedoeld voor directeuren, managers en marketingfunctionarissen die meer willen halen uit marketing. Niet alleen functionarissen uit de bibliotheeksector zijn welkom, maar ook vertegenwoordigers uit andere culturele sectoren. Na afloop heeft u handvatten om de marketing voor u te laten werken.

Programma

09.30 uur    Inloop met koffie/thee

10.00 uur    Welkom

10.05 uur    Marketing voor Bibliotheken: aan de slag met onderzoeksresultaten

Door Barbara van Stijn, marketingadviseur voor bibliotheken

Barbara laat zien hoe een bibliotheek concreet aan de slag kan met de brede diversiteit aan bestaand onderzoek binnen de sector. Tevens bespreekt zij de belangrijkste toepassingsgebieden, zoals positionering, ledenbehoud, dienstenontwikkeling, campagnes en doelbereik. Zij geeft antwoord op vragen als wat je kunt met het feit dat veel mensen graag reisliteratuur lenen in april of een hoog percentage gebruikers blijkbaar op de fiets naar de bieb komt? En wat te doen met een landelijk afhakersonderzoek? Barbara laat aan de hand van aansprekende voorbeelden een aantal geslaagde en minder geslaagde praktijkvoorbeelden de reveu passeren. 

10.45 uur    Positioneren van de bibliotheek om nieuwe leden te verwerven

Door Jan-Willem Hoogeweegen, adviseur strategische marketing, innovatie en ledengroei

Als marketeer met zijn jarenlange ervaring (Unilever, Consumentenbond, Bibliotheek Rotterdam, BOVAG) heeft Jan-Willem Hoogeweegen ervaring met het opnieuw winnen van leden na teruglopende ledenaantallen. Jan-Willem krijgt en geeft energie wanneer een organisatie of merk naar een nieuwe fase geleid wordt. Hierbij spelen veranderende klantwensen een centrale rol. Jan-Willem is van dienst bij het ontwikkelen van een heldere en gedragen visie en strategie en bij het vertalen daarvan naar concrete activiteiten en projecten. 

11.30 uur    Pauze

11.45 uur    Marketing in de toekomst

Onder leiding van een procesbegeleider worden – samen met de sprekers en de aanwezigen in de zaal - bestaande inzichten en ervaringen van gebruikers m.b.t. marketing nader verdiept. Naast het uitwisselen van best practices wordt ook gekeken naar hoe marketing bij bibliotheken in de toekomst eruit zal zien en wat de bijdrage is van online media hierbij. Tenslotte wordt kort ingegaan op resultaten van onderzoek dat het effect van BoekStart meet en op welke wijze marketing bijdraagt aan het vergroten van het bereik van BoekStart. 

12.30 uur    Afsluiting en lunch

13.30 uur    Einde

Inschrijving
U kunt zich inschrijven door op de link te klikken.
Voor uw deelname bent u een bedrag van € 175,- (excl. BTW) verschuldigd; u ontvangt hiervoor een factuur. Als u niet in de gelegenheid bent om zelf te komen, dan mag u een collega of een ander persoon laten komen. Na inschrijving ontvangt u een bevestiging.