Monitor Toekomstbestendigheid voor Bibliotheken

Gestuurd op: 05-02-2018Helder inzicht is onmisbaar bij het efficiënter en effectiever realiseren van een toekomstbestendige Bibliotheek. Om hierin te voorzien heeft BiblioConsult de Monitor Toekomstbestendigheid voor Bibliotheken ontwikkeld. Met deze scan is het mogelijk om snel, voordelig en eenvoudig meer inzicht te krijgen in de eigen organisatie.

Het resultaat is een compacte rapportage die de mate van toekomstbestendigheid van de eigen Bibliotheek helder inzichtelijk maakt. De bevindingen geven een overzichtelijk beeld van de stand van zaken voor de verschillende beleidsvelden inclusief mogelijke verbeterpunten. De Monitor Toekomstbestendigheid is door BiblioConsult, in nauwe samenwerking met een aantal Bibliotheken ontwikkeld en getest. Meer weten over de mogelijkheden? Neem contact op.

Bijschrift beeld: De bevindingen worden met spinnenwebrapportages helder weergegeven.