Nieuwsbrief juni 2017

Gestuurd op: 19-06-2017

BiblioConsult

BiblioConsult is een organisatie die bibliotheken ondersteunt bij het doorgroeien naar een lokale, professionele, maatschappelijke onderneming. Deze onderneming ontwikkelt zich naar een toekomstbestendige organisatie. BiblioConsult levert hiervoor veel bouwstenen. 


Effectmeting

BiblioConsult brengt al sinds 2011 de maatschappelijke waarden van bibliotheken in beeld. Veel klanten hebben op basis van de uitkomsten en de gesprekken hierover een andere relatie met de opdrachtgever gekregen. De transitie van een subsidieverkrijger naar een organisatie die bijdraagt aan collegedoelstellingen is ingezet.

De doorontwikkeling van deze dienstverlening heeft niet stilgestaan. Naast een breed onderzoek naar de maatschappelijke waarde kan het onderzoek nu ook per doelgroep uitgevoerd worden zoals: klanten en bezoekers, (potentiele) samenwerkingspartners of de lokale overheid.

Maatschappelijke prestatie-indicatoren

Op dit moment ondersteunt BiblioConsult organisaties bij het ontwerpen van maatschappelijke prestatie-indicatoren. Als procesbegeleider worden door bibliotheken keuzes gemaakt over welke indicatoren gewenst zijn, wat de definitie is, welke producten hieronder hangen en wat de meetmethodiek is. Naast dit interne proces begeleidt BiblioConsult de klanten ook in de gesprekken met de beleidsambtenaren, waardoor er een gezamenlijk, uniform en gedragen doel wordt geformuleerd. Het resultaat is een overeenkomst met de gemeenten over nieuwe en relevante prestatie-indicatoren. 
Afbeeldingsresultaat voor meten

Meten Sociaal Domein

BiblioConsult presenteert met Meten Sociaal Domein een online aanpak voor het meten van de resultaten en effecten van specifieke producten en diensten van de bibliotheek, zoals Walk & Talk, Klik & Tik, Taalhuis, Digisterker en Boekstart. Met deze aanpak zijn bibliotheken zelfstandig in staat om bezoekers/deelnemers aan specifieke programma’s te bevragen op het resultaat en het effect ervan voor hen. Bibliotheken zijn met Meten Sociaal Domein in staat om hun maatschappelijke meerwaarde aantoonbaar te maken bij hun subsidiërende gemeente(n).

Meten Sociaal Domein is tot stand gekomen op basis van een pilotproject bij Bibliocenter Weert. Voor meer informatie over Meten Sociaal Domein klikt u hier
 
Tevredenheid van Vrijwilligers

Gerelateerde afbeeldingBibliotheken werken van oudsher met vrijwilligers om specifieke taken uit te besteden. Met de steeds verdergaande betrokkenheid van bibliotheken binnen het Sociaal Domein neemt de noodzaak van goede vrijwilligers toe. Om te komen tot meer binding met en gerichtere inzet van vrijwilligers is het belangrijk dat de bibliotheek weet wat er leeft en speelt bij vrijwilligers. Daartoe introduceert BiblioConsult het vrijwilligerstevredenheidsonderzoek. Dit onderzoek gaat verder dan alleen het meten van de tevredenheid van vrijwilligers. Wat bindt vrijwilligers aan de bibliotheek? Hoe betrokken zijn zij bij de ontwikkeling naar de maatschappelijke bibliotheek? Zijn zij bereid om mee te gaan in deze ontwikkelingen? Welke rol zien zij voor zichzelf weggelegd?

Voor meer informatie over deze meting bij vrijwilligers klik dan hier.

Trainingen

BiblioConsult presenteert met trots haar trainingsbrochure en geeft hiermee invulling aan de behoefte om competenties van medewerkers te ontwikkelen. BiblioConsult biedt de volgende trainingen:  

  • Training projectmatig werken
  • Marketing voor bibliothekenGerelateerde afbeelding
  • Online marketing en social media
  • Effectief veranderen voor leidinggevenden
  • De teamleider en teamontwikkeling
  • Effectief samenwerken
  • Internal branding

Wilt u onze trainingsbrochure downloaden, klik dan hier. Voor specifieke informatie over data van onze trainingen klik dan hier.