Onderzoekstool Meten Sociaal Domein

Gestuurd op: 05-02-2018Stakeholders vragen steeds duidelijker om het inzichtelijk maken van maatschappelijke effecten van bibliotheekactiviteiten gericht op kwetsbare groepen of jeugd en onderwijs. Maar onderzoek doen naar de eigen maatschappelijke effectiviteit is arbeidsintensief en kostbaar.

Daarom heeft BiblioConsult een handzame onderzoekstool ontwikkeld, waarmee bibliotheken zelf kleinschalig en efficiënt onderzoek kunnen doen om de maatschappelijke effecten (outcome) van de eigen activiteiten aan te tonen.

De Onderzoekstool Meten Sociaal Domein biedt korte, gerichte vragenlijsten om op persoonlijk vlak het effect van een specifieke bibliotheekactiviteit inzichtelijk te maken. De gebruikersgroep wordt op eenvoudige wijze uitgenodigd om hieraan deel te nemen. De resultaten zijn voor de Bibliotheek direct zichtbaar en bruikbaar voor rapportage. In de onderzoekstool staan standaardvragenlijsten voor de volgende bibliotheekproducten klaar:

  • Taalhuis
  • Klik & Tik
  • Digisterker
  • Walk & Talk
  • BoekStart

Meer weten? Stuur een mail of neem contact op via onze website