Onderzoeken

BiblioConsult is het onderzoeksbureau voor bibliotheken. Onze onderzoeken kenmerken zich door rapporten met weinig tekst maar wel de weergave van de essentie. Tevens leveren wij een presentatie en veranderplan.

De onderzoeken kunnen individueel worden afgenomen, maar kunnen ook in een abonnementsvorm worden afgenomen. Dit levert een aanzienlijk prijsvoordeel op.

Wij voeren voor u uit:

  • Medewerkertevredenheidonderzoek. Dit onderzoek geeft u naast de tevredenheid ook inzicht in de veranderbereidheid van de medewerkers.
  • Klanttevredenheidonderzoek. Dit onderzoek geeft u naast de tevredenheid van de klant ook een eerste doorkijk naar de maatschappelijke waardering door klanten.
  • Partnertevredenheid. Dit onderzoek geeft u naast de tevredenheid van uw samenwerkingspartner ook een eerste doorkijk naar verdere samenwerkingsvormen.
  • Vrijwilligertevredenheidonderzoek. Dit onderzoek geeft naast de tevredenheid ook inzicht in de persoonlijke en maatschappelijke opbrengst van het vrijwilligerswerk.
  • Tevredenheid subsidieverstrekker. Met dit onderzoek wordt meetbaar in beeld gebracht de tevredenheid van de gemeentelijke opdrachtgever. Dit meten we op 3 niveaus, te weten de raad, het college en de beleidsafdeling.
  • Effectmeting. Zie onder producten
  • Marketingonderzoek. Dit onderzoek wordt gehouden onder nul leners, afhakers en niet leden. Dit onderzoek geeft u een beeld hoe u genoemde groepen kunt verleiden actief lid te worden / blijven van de bibliotheek.
  • Veranderbereidheidsonderzoek. Hoe zit het met het veranderpotentieel binnen uw organisatie en welke interventies kunnen worden ingezet.
  • BoekStartonderzoek. Wat is het effect van BoekStart en hoe komen we tot een bereik van 100% van ouders van pasgeborenen.