Onderzoeken

BiblioConsult is het onderzoeksbureau voor de Bibliotheek. Onze onderzoeken kenmerken zich door compacte rapportages die op hoofdpunten de essentie weergeven. Tevens verzorgen wij presentaties van de resultaten en een veranderplan.

De onderzoeken kunnen individueel worden afgenomen, maar ook in abonnementsvorm. Dit levert een aanzienlijk prijsvoordeel op.

Wij voeren voor u uit:

 • Onderzoek Toekomstbestendigheid
  Onze Monitor Toekomstbestendigheid geeft u op snelle en voordelige wijze, helder inzicht in de mate van toekomstbestendigheid van de eigen organisatie.
 • Medewerkertevredenheidonderzoek
  Dit onderzoek geeft u naast de tevredenheid ook inzicht in de veranderbereidheid van de medewerkers.
 • Klanttevredenheidonderzoek
  Dit onderzoek geeft u naast de tevredenheid van de klant ook een eerste doorkijk naar de maatschappelijke waardering door klanten.
 • Partnertevredenheidonderzoek
  Dit onderzoek geeft u naast de tevredenheid van uw samenwerkingspartner ook een eerste doorkijk naar verdere samenwerkingsvormen.
 • Vrijwilligertevredenheidonderzoek
  Dit onderzoek geeft naast de tevredenheid ook inzicht in de persoonlijke en maatschappelijke opbrengst van het vrijwilligerswerk.
 • Onderzoek tevredenheid subsidieverstrekker
  Met dit onderzoek wordt meetbaar in beeld gebracht de tevredenheid van de gemeentelijke opdrachtgever. Dit meten we op 3 niveaus, te weten de raad, het college en de beleidsafdeling.
 • Effectmetingen
  Kijk voor meer informatie hier.
 • Marketingonderzoek
  Dit onderzoek wordt gehouden onder nulleners, afhakers en niet-leden. Dit onderzoek geeft u een beeld hoe u genoemde groepen kunt verleiden actief lid te worden / blijven van de Bibliotheek.
 • Onderzoek naar de Veranderbereidheid van medewerkers
  Hoe zit het met het veranderpotentieel binnen uw organisatie en welke interventies kunnen worden ingezet.
 • BoekStartonderzoek
  Wat is het effect van BoekStart en hoe komen we tot een bereik van 100% van ouders van pasgeborenen.

Neem contact op voor meer informatie of voor het maken van een afspraak.