Producten

Administratie
Als onderdeel van de professionalisering en algehele optimalisatie van uw bedrijfsvoering kan BiblioConsult ook uw financiële-, personeels- en salarisadministratie voor u verzorgen. Hiernaast kan BiblioConsult zonder meerkosten de maatschappelijke waardebepaling in uw planning en control-cyclus opnemen. BiblioConsult neemt u niet alleen zorgen uit handen maar draagt op deze wijze ook bij aan een kwaliteitsverbetering van de organisatie. Lees meer »

Backoffice
De professionele backoffice en organisatieondersteuning van BiblioConsult. Bibliotheken kunnen niet zonder de expertise van een backoffice, maar financiële keuzes maken het (bijna) onmogelijk om de expertise in eigen dienst aan te nemen / te houden. Vaak is inhuur dan de (dure) oplossing. Maar BiblioConsult biedt een andere mogelijkheid.  Lees meer »

Beleidsondersteuning
BiblioConsult ondersteunt de bibliotheekorganisaties met het ontwikkelen en schrijven van nieuwe missies en visies. Maar ook bij het ontwikkelen, schrijven en uitvoeren van het benodigde strategisch beleid op zowel het terrein van de dienstverlening als de bedrijfsvoering. Uiteraard past onze ondersteuning helemaal bij onze missie en visie om de bibliotheken te ondersteunen in het proces zich te ontwikkelen naar een toekomstbestendige lokale maatschappelijke onderneming.  Lees meer »

Certificering
Juni 2014 is de 3e certificeringsnorm voor de periode 2014 – 2017 van kracht geworden. De nieuwe norm luidt een nieuw tijdperk van certificering in en stelt nieuwe eisen aan uw organisatie. Behalve een management review in de vorm van een zelfevaluatie vraagt de nieuwe certificeringsnorm ook om de meerwaarde van lokaal bibliotheekwerk voor leden/bezoekers, samenwerkingspartners en opdrachtgevers aantoonbaar te maken. Daarnaast daagt de nieuwe certificeringsnorm u uit om het cyclisch werken (Plan-Do-Check-Act en Inspireren-Mobiliseren-Waarderen-Reflecteren) structureel in te bedden binnen de dagelijkse gang van zaken. Lees meer »

Effectmeting
Als organisatie met een maatschappelijke functie hebben u en uw stakeholders behoefte om de maatschappelijke waarde van de Bibliotheek vast te stellen. Niet alleen de maatschappelijke waarde in algemene zin, maar ook het effect van uw dienstverlening op burgers staat hierbij centraal. Door middel van een effectmeting wordt de Bibliotheek maatschappelijk gewaardeerd. Deze informatie biedt u strategisch inzicht, alsmede marketing inzicht. U herkent de kansen voor verdere ontwikkeling van de dienstverlening. Lees meer »

HRM diensten
Bibliotheken zoeken naar nieuwe wegen of zitten midden in een transitieproces. Op weg naar toekomstbestendigheid. De werknemers zijn in dit proces het belangrijkste kapitaal van de Bibliotheek. Hiervoor is de inrichting, verbetering en juiste ondersteuning van uw Human Resource Management (HRM) van groot belang. BiblioConsult wilt u daarbij op professionele wijze ondersteunen. Lees meer »

Interim- en projectmanagement
BiblioConsult biedt een helpende hand bij de invulling van tijdelijke situaties, zoals het waarnemen van een directie- of managementfunctie, de leiding geven aan complexe projecten met groot afbreukrisico, organisatieverandering en subsidietrajecten. Lees meer »

Training en coaching
BiblioConsult is toonaangevend in de training/coaching van zowel groepen als individuen. Onze trainers hebben ervaring binnen zowel de profit als non-profitsector en trainen de groepen met veel interactie en praktijkgerichtheid. Lees meer »

Onderzoeken
BiblioConsult is het onderzoeksbureau voor bibliotheken. Onze onderzoeken kenmerken zich door rapporten met weinig tekst maar wel de weergave van de essentie. Tevens leveren wij een presentatie en veranderplan. Lees meer »

Markt- en marketing
De bibliotheekwereld is fors in beweging. Teruglopende leden- en bezoekersaantallen, introductie van de E-books, de bezuinigingen bij gemeenten die leiden tot minder subsidie en de concurrentie van alternatieve bibliotheekorganisaties, etc. maken het noodzakelijk dat bibliotheken de juiste koers vinden. De koers naar toekomstbestendig bibliotheekwerk.  Lees meer

Seminars
De periode van veranderen en vernieuwen bij Bibliotheken staat niet stil. De discussie over bestaansrecht en over bezuinigingen dwingen de branche na te denken over een effectieve en efficiënte organisatievorm en vooral over aanpakken, omvormen en de inzet van nieuwe dienstverlening. Hiervoor is het van belang dat kennis wordt gedeeld. BiblioConsult ondersteunt Bibliotheken door het organiseren van seminars op de terreinen van toekomstbestendigheid, maatschappelijke waarden, certificering en marketing. Hier ziet u onze seminarkalenderLees meer »

Zelfevaluatie
BiblioConsult ondersteunt bibliotheken met het realiseren van de verplichte zelfevaluatie. Hiermee komen we tegemoet aan de veel gehoorde klacht van bibliotheken dat de zelfevaluatie een bureaucratisch instrument is. Lees meer »