Referenties

ReferentiesOnderstaand een greep uit de door BiblioConsult uitgevoerde opdrachten:

Bibliotheek Utrecht

 • Effectmeting
 • Ondersteuning certificering

Bibliotheek BiblioNu

 • Ondersteuning beleidsontwikkeling

Bibliotheek Idea

 • Effectmeting

Flevomeer Bibliotheek

 • Effectmeting

Bibliotheek Velsen

 • Effectmeting
 • Directeur / bestuurder a.i.
 • Marketingonderzoek

Bibliotheek IJmond Noord

 • Effectmeting
 • Medewerkers Tevredenheid Onderzoek (MTO)

Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA)

 • Effectmeting
 • Projectleider klant- en resultaatgericht collectioneren
 • Projectleider implementatie en operationalisering klant- en resultaatgericht collectioneren (invoering selectieservice en plank klaar koppelen)
 • Coaching medewerkers HRM

Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen (AVV)

 • Medewerkers Tevredenheid Onderzoek (MTO)
 • Effectmeting
 • Visieontwikkeling Bibliotheek
 • Visieontwikkeling Educatieve dienstverlening
 • Businesscase en ontwikkeltraject Educatieve dienstverlening

Bibliotheek Groene Hart

 • Medewerkers Tevredenheid Onderzoek (MTO)

Bibliotheek Kennemerwaard

 • Medewerkers Tevredenheid Onderzoek (MTO)
 • Klant Tevredenheid Onderzoek (KTO)
 • Partner Tevredenheid Onderzoek (PTO)
 • Subsidiegever Tevredenheid Onderzoek (STO)
 • Ontwikkelen maatschappelijke prestatieindicatoren

Bibliotheek Lek en IJssel

 • Effectmeting

Bibliotheek De Liemers

 • Effectmeting
 • Medewerkers Teveredenheid Onderzoek (MTO)
 • Ondersteuning en advisering marketing
 • Marketingonderzoek
 • Advisering doorontwikkeling en borging educatieve functie
 • Onderstening certificering
 • Directeur / bestuurder a.i.
 • Begeleider fusietraject

Bibliotheek Nijkerk

 • Partner Tevredenheid Onderzoek (PTO)
 • Effectmeting

Bibliotheek Openbare Bibliotheek Gelderland Zuid

 • Training adviseurschap lees- en mediaconsulenten
 • Ondersteuning certificering

Bibliotheek Rotterdam

 • Interimmanager bedrijfsvoering
 • Effectmeting
 • Training “Plan, Do Act, Check” t.b.v. management sector Bibliotheken
 • Teamleider Educatie i.o.
 • Teammanager Educatie (interim)
 • Medewerker Tevredenheid Onderzoek (MTO)
 • Veranderbereidheid Onderzoek afd. Educatie
 • Ondersteuning bij opstellen jaarplan Educatieve dienstverlening
 • Coaching onderwijsspecialisten
 • Evaluatie reorganisatie
 • Herijking de Bibliotheek op school
 • Analyse en advies distributiecentrum
 • Procesbeschrijving distributiecentrum
 • Ontwikkeling en implementatie meetinstrument voor de Bibliotheek op School

Bibliotheek ZOUT

 • Effectmeting
 • Ondersteuning zelfevaluatie
 • Hermeting maatschappelijk effect 

Bibliotheek Wijchen

 • Klant Tevredenheid Onderzoek (KTO)
 • Medewerker Tevredenheid Onderzoek (MTO)

Bibliotheek Midden Brabant

 • Ondersteuning bij project “SchoolWise voor scholen”

Bibliotheek Nieuwerkerk aan den IJssel

 • Ondersteuning certificering

Bibliotheek Westfriese Bibliotheken

 • Ondersteuning zelfevaluatie
 • Training auditee team

Bibliotheek Achterhoekse Poort

 • Ondersteuning zelfevaluatie

Bibliotheek Montferland

 • Ondersteuning zelfevaluatie

Bibliotheek Assen

 • Ondersteuning zelfevaluatie

Bibliotheek Hoogeveen

 • Ondersteuning zelfevaluatie

Bibliotheek Emmen

 • Ondersteuning zelfevaluatie
 • Schrijven strategisch HRM beleid
 • Onderzoek medewerkertevredenheid
 • Onderzoek vrijwilligertevredenheid

Bibliotheken Parkstad

 • Onderzoek klanttevredenheid

Bibliotheek Boekenberg Spijkenisse

 • Onderzoek klanttevredenheid
 • Onderzoek medewerkertevredenheid
 • Onderzoek partnertevredenheid

Bibliotheek Oostland

 • Ondersteuning beschrijving meerjarig bedrijfsplan
 • Ondersteuning MT op visiedag

Biblionet Drenthe

 • Ondersteuning zelfevaluatie

Bibliotheek Assen

 • Ontwikkelen maatschappelijke prestatieindicatoren

Bibliocenter

 • Win-back actie

Bibliotheek aan den IJssel

 • Ontwikkeling productenboek en productbegroting