Seminars

 

Seminarkalender 2017 BiblioConsult

Vanaf september 2017 verzorgt BiblioConsult vier seminars met als rode draad de doorontwikkeling naar een toekomstbestendige bibliotheek. Vanuit vier invalshoeken zal er over het onderwerp in gezamenlijke bijeenkomsten worden gesproken. De vier invalshoeken zijn:


Seminar 1 - Toekomstbestendigheid vanuit organisatorisch perspectief

Datum: 21 september 2017

Locatie: Color Business Centers, Arnhem

Tijd: 10.00 – 13.30 uur

Tijdens deze bijeenkomst zal worden ingezoomd op de wijze waarop de bibliotheken de doorontwikkeling van het leiderschap en de bedrijfsvoering kunnen inzetten op weg naar de toekomstbestendige bibliotheek. Sprekers zullen stilstaan bij onderwerpen als:

 • Visionair leiderschap
 • Innovatie en wendbaarheid
 • Transitiemanagement
 • Plan-do-check-act
 • De ondersteunende rol van certificering

Doelgroepen

Directeuren Bibliotheek, managers Bibliotheek, beleidsmedewerkers gemeenten en directeuren cultuurbedrijven.

Concrete programma met sprekers ontvangt u 6 tot 8 weken voor de bijeenkomst.

 

Seminar 2 - Maatschappelijke toekomstbestendigheid

Datum: 12 oktober 2017

Locatie: Bibliotheek Rotterdam

Tijd: 10.00 – 13.30 uur

Op welke wijze kan de bibliotheek gebruik maken van haar belangrijke positie en rol binnen de lokale sociaal-maatschappelijke arena. Sprekers zullen stilstaan bij onderwerpen als:

 • Kennis van de markt en klanten
 • Relatiemanagement
 • Lokale positionering
 • Ontwikkeling lokaal maatschappelijk ondernemerschap
 • Professionalisering lokale samenwerking
 • Maatschappelijk effecten en maatschappelijke prestatie-indicatoren

Doelgroepen

Directeuren Bibliotheken, managers Bibliotheken, marketing medewerkers, medewerkers communicatie en pr en directeuren cultuurbedrijven.

Concrete programma met sprekers ontvangt u 6 tot 8 weken voor de bijeenkomst.

 

Seminar 3 - Toekomstbestendigheid vanuit financieel perspectief

Datum: 21 november 2017

Locatie: OBA, Amsterdam

Tijd: 10.00 – 13.30 uur

Tijdens deze bijeenkomst gaat het om de beantwoording van de vraag op welke wijze de bibliotheek op korte, middellange en lange termijn kan komen tot een financieel toekomstbestendige basis. Sprekers zullen stilstaan bij onderwerpen als:

 • Productenboek en prestatie-indicatoren
 • Beheersing bedrijfskosten
 • Van subsidie naar inkomsten verkoop
 • Verkoop basisdienstverlening en extra producten
 • Realisatie derde geldstroominkomsten
 • Realisatie duurzame en onafhankelijke inkomsten

Doelgroepen

Directeuren Bibliotheken, managers Bibliotheken, marketing medewerkers, medewerkers communicatie en pr en directeuren cultuurbedrijven.

Concrete programma met sprekers ontvangt u 6 tot 8 weken voor de bijeenkomst.

 

Seminar 4 - Toekomstbestendigheid vanuit HRM-perspectief

Datum: 19 december 2017

Locatie: Color Business Centers, Arnhem

Tijd: 10.00 – 13.30 uur

Belangrijk middel om de toekomstbestendigheid te realiseren is de doorontwikkeling en inzet van de medewerkers.  Hoe ziet de doorontwikkeling er uit? Sprekers zullen stilstaan bij onderwerpen als:

 • Toekomstbestendig HRM-beleid
 • Competentie-eisen van een maatschappelijke bibliotheek
 • De plaats en de functie van de vrijwilliger
 • Maatschappelijk en inspirerend leiderschap

Doelgroepen

Directeuren Bibliotheken, managers Bibliotheken, marketing medewerkers, medewerkers communicatie en pr en directeuren cultuurbedrijven.

Concrete programma met sprekers ontvangt u 6 tot 8 weken voor de bijeenkomst.

 

Klik hier als u zich alvast wilt inschrijven.