Zelfevaluatie

BiblioConsult ondersteunt bibliotheken met het realiseren van de verplichte zelfevaluatie. Hiermee komen we tegemoet aan de veel gehoorde klacht van bibliotheken dat de zelfevaluatie een bureaucratisch instrument is. Wij ontzorgen u in het proces van totstandkoming van het document. Met onze aanpak voldoet u niet alleen aan de formele certificeringseis, maar werkt u ook aan uw verhaal van uw bibliotheek. Dit verhaal is goed bruikbaar voor interne en externe doeleinden en geeft een goed en concreet beeld van de bibliotheek en de dienstverlening op het moment van realisatie zelfevaluatie.